Mota-Engil Central Europe S.A - Kruszywo granitowe mota-engil-ce.eu

Mota-Engil Central Europe S.A - Kruszywo granitowe

https://mota-engil-ce.eu/oferta.php
Kopalnia granitu "Górka" należy do firmy Mota-Engil Central Europe S.A. Zajmuje się ona produkcją wysokiej jakości grysów, jakie nadają się do wytwarzania betonów mostowych. W celu zaopatrywania rynku w najlepsze produkty, wytwarzane są innego rodzaju frakcje. Można je później sukcesywnie stosować w budownictwie drogowym, kolejowym, nawierzchniach lotniskowych, prefabrykacji oraz w budownictwie specjalistycznym. Ze względu na to, że kopalnia "Górka" ma łatwe dojście do bocznicy kolejowej, może zaoferować dostawy kruszyw w całej Polsce. Precyzyjne informacje na temat funkcjonowania kopalni podane są na stronie internetowej marki Mota-Engil Central Europe S.A.

Mota-Engil Central Europe S.A.
Górka Sobocka 28
57-150 Prusy
dolnośląskie
Telefon: 713930494
NIP: 6750001573
Strona: