Sprawy z prawa karnego - Kancelaria adwokacka Adwokat Natalia Lech prawna-pomoc.pl

Sprawy z prawa karnego - Kancelaria adwokacka Adwokat Natalia Lech

Adwokat Radom sprawy karne
W kancelarii adwokackiej Natalii Lech rozwiązujemy sprawy z zakresu prawa karnego oraz sprawy karno - skarbowe. Oferta odnośnie tej dziedziny prawa jest obszerna i obejmuje na przykład: składanie doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, obronę podejrzanych i oskarżonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych, reprezentowanie osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych wraz z dochodzeniem odszkodowań w ich imieniu, obronę osób obwinionych w sprawach o wykroczenia, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym przed sądem penitencjarnym, jak i w sprawie wyroku łączonego.

Doradca podatkowy mgr Jolanta Lech
Wernera 33 / 37
26-600 Radom
mazowieckie
Telefon: +483313277
NIP: 7960006318
Strona: